photos: Chi-Wei Lo, Xiao-pei Xu, Chung Cheng, Chutze Chou, Albert Yang